Tìm theo
: 4 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
2 amino 1 phenylpropan 1 ol, fenilpropanolamina, norephedrin
For the treatment of nasal congestion, control of urinary incontinence, priapism and obesity.
Thuốc Gốc
erythro metaraminol, 1 m hydroxyphenyl 2 amino 1 propanol, 1 metaraminol
For the treatment and prevention of hypotension due to hemorrhage, spinal anesthesia, and shock associated with brain damage
Thuốc Gốc
norephedrin, norpseudoephedrine, 1s 2r norephedrine
Used to decrease appetite.
Thuốc Gốc
phenylpropanolamine hydrochloride
Tùy thuộc vào liều sử dụng, thuốc có khả năng làm giãn phế quản (có tác dụng điều trị một số trường hợp suyễn), gia tăng nhịp tim và ...
Chuyên trị hắt hơi, chảy mũi, ho, ngạt mũi và nhức đầu cho viêm mũi cấp tính hoặc dị ứng, viêm họng, cảm, cúm.