Tìm theo
: 42 mục trong 3 trang
AZ
Xem
Nhóm
Thuốc Gốc
1 2 hydroxy 1 ethyl 2 methyl 5 nitroimidazole, 1 2 hydroxyethyl 2 methyl 5 nitroimidazole, 1 beta ethylol 2 methyl 5 nitro 3 azapyrrole
For the treatment of anaerobic infections and mixed infections, surgical prophylaxis requiring anaerobic coverage, Clostridium difficile-associated diarrhea and colitis, ...
Biệt Dược
Phòng ngừa trong phẫu thuật. - Viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng. - Nhiễm khuẩn da & cấu trúc da. - Nhiễm khuẩn phụ khoa. - Nhiễm khuẩn huyết. - Áp ...
Fresenius Kabi India., Ltd
Biệt Dược
Phòng ngừa trong phẫu thuật. - Viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng. - Nhiễm khuẩn da & cấu trúc da. - Nhiễm khuẩn phụ khoa. - Nhiễm khuẩn huyết. - Áp ...
Cty CP hóa - DP Mekophar
Biệt Dược
Phòng ngừa trong phẫu thuật. - Viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng. - Nhiễm khuẩn da & cấu trúc da. - Nhiễm khuẩn phụ khoa. - Nhiễm khuẩn huyết. - Áp ...
Baxter (India) Pvt., Ltd
Biệt Dược
Phòng ngừa trong phẫu thuật. - Viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng. - Nhiễm khuẩn da & cấu trúc da. - Nhiễm khuẩn phụ khoa. - Nhiễm khuẩn huyết. - Áp ...
Lekar Pharm., Ltd
Biệt Dược
Phòng ngừa trong phẫu thuật. - Viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng. - Nhiễm khuẩn da & cấu trúc da. - Nhiễm khuẩn phụ khoa. - Nhiễm khuẩn huyết. - Áp ...
Shanghai Worldbest Treeful Pharm (Group) Co, Ltd
Biệt Dược
- Nhiễm Trichomonas đường tiết niệu – sinh dục ở nam và nữ. - Nhiễm Giardia lambia và nhiễm amib. - Viêm loét miệng. - Phòng ngừa nhiễm khuẩn do ...
Cty CP DP Đồng Nai
Biệt Dược
- Nhiễm Trichomonas đường tiết niệu – sinh dục ở nam và nữ. - Nhiễm Giardia lambia và nhiễm amib. - Viêm loét miệng. - Phòng ngừa nhiễm khuẩn do ...
Cty CP DP Đồng Nai
Biệt Dược
Phòng ngừa trong phẫu thuật. - Viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng. - Nhiễm khuẩn da & cấu trúc da. - Nhiễm khuẩn phụ khoa. - Nhiễm khuẩn huyết. - Áp ...
B.Braun Medical Industries S.B
Biệt Dược
Phòng ngừa trong phẫu thuật. - Viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng. - Nhiễm khuẩn da & cấu trúc da. - Nhiễm khuẩn phụ khoa. - Nhiễm khuẩn huyết. - Áp ...
Jiangsu Pengyao Pharm Inc. China
Biệt Dược
Phòng ngừa trong phẫu thuật. - Viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng. - Nhiễm khuẩn da & cấu trúc da. - Nhiễm khuẩn phụ khoa. - Nhiễm khuẩn huyết. - Áp ...
Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd
Biệt Dược
Phòng ngừa trong phẫu thuật. - Viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng. - Nhiễm khuẩn da & cấu trúc da. - Nhiễm khuẩn phụ khoa. - Nhiễm khuẩn huyết. - Áp ...
Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk
Biệt Dược
- Nhiễm Trichomonas đường tiết niệu – sinh dục ở nam và nữ. - Nhiễm Giardia lambia và nhiễm amib. - Viêm loét miệng. - Phòng ngừa nhiễm khuẩn do ...
Cty CP DP TW25
Biệt Dược
Phòng ngừa trong phẫu thuật. - Viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng. - Nhiễm khuẩn da & cấu trúc da. - Nhiễm khuẩn phụ khoa. - Nhiễm khuẩn huyết. - Áp ...
Shandong Hualu Pharmaceutical Co., Ltd
Biệt Dược
Phòng ngừa trong phẫu thuật. - Viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng. - Nhiễm khuẩn da & cấu trúc da. - Nhiễm khuẩn phụ khoa. - Nhiễm khuẩn huyết. - Áp ...
Shandong Hualu Pharmaceutical Co., Ltd
Biệt Dược
Phòng ngừa trong phẫu thuật. - Viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng. - Nhiễm khuẩn da & cấu trúc da. - Nhiễm khuẩn phụ khoa. - Nhiễm khuẩn huyết. - Áp ...
B.Braun Medical Industries S.B
Biệt Dược
Phòng ngừa trong phẫu thuật. - Viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng. - Nhiễm khuẩn da & cấu trúc da. - Nhiễm khuẩn phụ khoa. - Nhiễm khuẩn huyết. - Áp ...
P.L Rivero Y Cia S.A
Biệt Dược
- Nhiễm Trichomonas đường tiết niệu – sinh dục ở nam và nữ. - Nhiễm Giardia lambia và nhiễm amib. - Viêm loét miệng. - Phòng ngừa nhiễm khuẩn do ...
Fine Pharmachem
Biệt Dược
Phòng ngừa trong phẫu thuật. - Viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng. - Nhiễm khuẩn da & cấu trúc da. - Nhiễm khuẩn phụ khoa. - Nhiễm khuẩn huyết. - Áp ...
Sintez Joint Stock Company
Biệt Dược
Phòng ngừa trong phẫu thuật. - Viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng. - Nhiễm khuẩn da & cấu trúc da. - Nhiễm khuẩn phụ khoa. - Nhiễm khuẩn huyết. - Áp ...
Teva Pharma Works Co., Ltd