Tìm theo
: 6 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
2 amino 6mp, 2 amino 1 7 dihydro 6h purine 6 thione, 2 amino 1 9 dihydropurine 6 thione
For remission induction and remission consolidation treatment of acute nonlymphocytic leukemias.
Thuốc Gốc
6 1 methyl 4 nitro 1h imidazol 5 yl thio 1h purine, 6 1 methyl 4 nitro 5 imidazolyl mercaptopurine, imuran tn
For use in rheumatoid arthritis, preventing renal transplant rejection, Crohn's disease, and colitis.
Thuốc Gốc
1 7 dihydro 6h purine 6 thione, 3h purine 6 thiol, 6 mp
For remission induction and maintenance therapy of acute lymphatic leukemia.
Thuốc Gốc
6 methylthio 9 beta d ribofuranosyl 9h purine, 6 methylthio purine ribonucleoside, 6 methyl mp riboside
Thuốc Gốc
Mercaptopurin là một trong những chất tương tự purin có tác dụng ngăn cản sinh tổng hợp acid nucleic. Mercaptopurin cạnh tranh với hypoxanthin và guanin ...
Các thể bạch cầu cấp, bạch cầu tủy mạn, sarcôm. Còn dùng để làm mất miễn dịch (để điều trị 1 số bệnh tự miễn dịch).
Biệt Dược