Tìm theo
: 12 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
1 3 azabicyclo 3 3 0 oct 3 yl 3 p tolylsulfonyl urea, 1 hexahydrocyclopenta c pyrrol 2 1h yl 3 p tolylsulfonyl urea, gliclazida
For the treatment of NIDDM in conjunction with diet and exercise.
Biệt Dược
Ðái tháo đường type II không phụ thuộc Insulin.
Cty CP xuất nhập khẩu Y tế Domesco
Biệt Dược
Ðái tháo đường type II không phụ thuộc Insulin.
Cty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam
Biệt Dược
Ðái tháo đường type II không phụ thuộc Insulin.
Flamingo Pharm., Ltd
Biệt Dược
Ðái tháo đường type II không phụ thuộc Insulin.
Sinil Pharm Co., Ltd
Biệt Dược
Cty CP Dược DANAPHA
Biệt Dược
Cty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam
Biệt Dược
Synmosa Biopharma corp
Biệt Dược
Cty liên doanh DP Sanofi-Synthelabo Việt Nam
Thuốc Gốc
Phân tử gliclazide có dị vòng có chứa nitơ, giúp thuốc có những đặc điểm khác với các sulfonylurea khác. Gliclazide làm giảm đường huyết bằng...
Ðái tháo đường týp 2 (không lệ thuộc insulin), phối hợp với chế độ ăn kiêng phù hợp, khi sự kiểm soát đường huyết không đạt được ...
Biệt Dược
Sanofi-Aventis Vietnam - Vietnam
Biệt Dược
Cty XNK Y tế Domesco