Tìm theo
: 5 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
2 2 dimethyl 5 2 5 dimethylphenoxy valeriansaeure, 2 2 dimethyl 5 2 5 xylyloxy valeriansaeure, 2 2 dimethyl 5 2 5 xylyloxy valeric acid
For treatment of adult patients with very high elevations of serum triglyceride levels (types IV and V hyperlipidemia) who are at risk of developing pancreatitis (inflammation of ...
Biệt Dược
- Chứng tăng lipid máu type IIa, IIb, III, IV & V không đáp ứng đầy đủ với ăn kiêng & các phương thức thích hợp khác. - Ngừa nguyên phát bệnh ...
Brawn Laboratories., Ltd
Biệt Dược
- Chứng tăng lipid máu type IIa, IIb, III, IV & V không đáp ứng đầy đủ với ăn kiêng & các phương thức thích hợp khác. - Ngừa nguyên phát bệnh ...
Pharmascience Inc
Biệt Dược
Cty CP DP Savi Pharm
Thuốc Gốc
Gemfibrozil là một chất tương tự acid fibric không có halogen, và là thuốc chống tăng lipid huyết. Gemfibrozil làm giảm nồng độ lipoprotein giàu ...
1. Gemfibrozil được chỉ định ngăn ngừa nguyên phát bệnh mạch vành và nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân tăng cholesterol máu, rối loạn lipide máu hỗn...