Tìm theo
: 2 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
1 3 5 dihydroxyphenyl 1 hydroxy 2 4 hydroxyphenyl isopropylamino ethane, 1 p hydroxyphenyl 2 beta hydroxy beta 3 5 dihydroxyphenyl ethyl aminopropane, 3 5 dihydroxy alpha p hydroxy alpha methylphenethyl amino methyl benzyl alcohol
Fenoterol is used for the treatment of asthma.
Thuốc Gốc
Fenoterol là thuốc chủ vận thụ thể beta2 - adrenergic chọn lọc, gây giãn cơ trơn phế quản, do đó giảm nhẹ co thắt phế quản, tăng dung tích ...
Điều trị cơn hen phế quản cấp. Cũng có thể dùng điều trị triệu chứng co thắt phế quản có kèm viêm phế quản, khí phế thũng, giãn phế ...