Tìm theo
: 2 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
d propoxyphene, destropropossifene, dextropropoxifeno
For the relief of mild to moderate pain
Thuốc Gốc
dextropropoxyphene hydrochloride
Dextropropoxyphen là thuốc giảm đau dạng opi có cấu trúc liên quan đến methadon. Tuy hơi kém chọn lọc hơn morphin, nhưng dextropropoxyphen gắn chủ yếu...
Dextropropoxyphen dùng để làm giảm đau từ nhẹ đến vừa. Thuốc chủ yếu dùng phối hợp với các thuốc giảm đau khác để có mức giảm đau ...