Tìm theo
: 4 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
citadur, nitalapram
For the treatment of depression. Unlabeled indications include: treatment of mild dementia-associated agitation in nonpsychotic patients, smoking cessation, ethanol abuse, ...
Thuốc Gốc
citalopram, s citalopram, escitalopram oxalate
Labeled indications include major depressive disorder (MDD) and generalized anxiety disorder (GAD). Unlabeled indications include treatment of mild dementia-associated agitation in...
Thuốc Gốc
Các chất dẫn truyền thần kinh được các dây thần kinh sản sinh và giải phóng ra gắn vào các dây thần kinh liền kề và thay đổi hoạt động ...
Các giai đoạn trầm cảm nặng.
Biệt Dược
Pharmascience Inc.