Tìm theo
: 32 mục trong 2 trang
AZ
Xem
Nhóm
Thuốc Gốc
celebrex, celecoxib, celecoxib
For relief and management of osteoarthritis (OA), rheumatoid arthritis (RA), juvenile rheumatoid arthritis (JRA), ankylosing spondylitis, acute pain, primary dysmenorrhea and oral ...
Biệt Dược
Ðiều trị viêm khớp dạng thấp & các bệnh viêm xương khớp ở người lớn.
Cty CP xuất nhập khẩu Y tế Domesco
Biệt Dược
Ðiều trị viêm khớp dạng thấp & các bệnh viêm xương khớp ở người lớn.
Xí nghiệp DP 150-Bộ Quốc Phòng
Biệt Dược
Ðiều trị viêm khớp dạng thấp & các bệnh viêm xương khớp ở người lớn.
Xí nghiệp DP 150-Bộ Quốc Phòng
Biệt Dược
Ðiều trị viêm khớp dạng thấp & các bệnh viêm xương khớp ở người lớn.
S.R.S Pharma Pvt., Ltd
Biệt Dược
Ðiều trị viêm khớp dạng thấp & các bệnh viêm xương khớp ở người lớn.
Cty CP Dược DANAPHA
Biệt Dược
Ðiều trị viêm khớp dạng thấp & các bệnh viêm xương khớp ở người lớn.
S.R.S Pharma Pvt., Ltd
Biệt Dược
Ðiều trị viêm khớp dạng thấp & các bệnh viêm xương khớp ở người lớn.
Cty CP xuất nhập khẩu Y tế Domesco
Biệt Dược
Ðiều trị viêm khớp dạng thấp & các bệnh viêm xương khớp ở người lớn.
Cty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)
Biệt Dược
Ðiều trị viêm khớp dạng thấp & các bệnh viêm xương khớp ở người lớn.
Flamingo Pharm., Ltd
Biệt Dược
Ðiều trị viêm khớp dạng thấp & các bệnh viêm xương khớp ở người lớn.
Flamingo Pharm., Ltd
Biệt Dược
Ðiều trị viêm khớp dạng thấp & các bệnh viêm xương khớp ở người lớn.
Cty CP DP TW Vidipha
Biệt Dược
Cty TNHH SX-TM DP NIC (NIC Pharma)
Biệt Dược
Santa Pharma Generic Pvt. Ltd
Biệt Dược
Delta Generic Formulation Pvt., Ltd
Biệt Dược
Cty liên doanh Meyer-BPC
Biệt Dược
Cty CP DP Đồng Nai
Biệt Dược
Santa Pharma Generic Pvt. Ltd
Biệt Dược
Delta Generic Formulation Pvt., Ltd
Biệt Dược
Erica Pharma Pvt., Ltd