Tìm theo
: 6 mục trong 1 trang
Thuốc Gốc
2 butyl 3 3 5 diiodo 4 2 diethylaminoethoxy benzoyl benzofuran, 2 butyl 3 benzofuranyl 4 2 diethylamino ethoxy 3 5 diiodophenyl ketone, 2 n butyl 3 5 diiodo 4 n diethylaminoethoxy 3 benzoylbenzofuran
Intravenously, for initiation of treatment and prophylaxis of frequently recurring ventricular fibrillation and hemodynamically unstable ventricular tachycardia in patients ...
Biệt Dược
amiodarone vpc 200
Ðiều trị & phòng ngừa các rối loạn nhịp tim tái diễn có kèm rối loạn huyết động & rối loạn nhịp thất nguy kịch (ngoại tâm thu thất ...
Cty CP DP Cửu Long (PHARIMEXCO)
Biệt Dược
Ðiều trị & phòng ngừa các rối loạn nhịp tim tái diễn có kèm rối loạn huyết động & rối loạn nhịp thất nguy kịch (ngoại tâm thu thất ...
Flamingo Pharm., Ltd
Biệt Dược
Flamingo Pharm., Ltd
Biệt Dược
Laboratoire Aguettant
Thuốc Gốc
amiodarone hydrochloride
Amiodaron có tác dụng chống loạn nhịp nhóm III, kéo dài thời gian điên thế hạot động ở tâm thất và tâm nhĩ, làm kéo dài thời gian tái phân ...
Amiodarone là thuốc điều trị loạn nhịp tim nhóm III. Thuốc được chỉ định trong một số trường hợp rối loạn nhịp tim. Ngừa tái phát của: ...